Publicatie lijst met geldige vergunningen voor parallelhandel

12/05/2021

Via ‘Toelatingen raadplegen’ kan u vanaf nu een overzicht van alle geldige vergunningen voor parallelhandel bekijken. Dit overzicht geldt vanaf nu als de referentie voor alle geldige vergunningen.

De tabel bevat alle essentiële informatie over elke geldige vergunning, zoals het vergunningsnummer, de handelsnaam, de huidige vervaldatum, de toegelaten verpakking, het referentieproduct en het gehalte aan werkzame stof(fen). De CLP-classificatie en het toegelaten gebruik van een vergunning zijn steeds identiek aan die van het referentieproduct en kunnen dus geraadpleegd worden op de toelating van het referentieproduct.

De tabel zal regelmatig aangepast worden met de actuele informatie over elke geldige vergunning voor parallelhandel.

Ingetrokken vergunningen voor parallelhandel staan niet in deze tabel. Elke ingetrokken vergunning staat vermeld in de tabel ‘opgebruiktermijnen’ via toelatingen raadplegen. Een intrekking van een vergunning die op de markt gebracht werd, wordt eveneens gecommuniceerd via de website.

Deel deze pagina