Producten op basis van spirotetramat tijdelijk toegelaten tegen bladluizen in suikerbieten en voederbieten

21/02/2023

De gewasbeschermingsmiddelen

  • BATAVIA (11006P/B)
  • MOVENTO (1131P/P)
  • MOVENTO 100 SC (1361P/P)
  • MOVENTO 100 SC (9797P/B)
  • VSM SPIROTETRAMAT (1292P/P)

op basis van 100 g/l van spirotetramat zijn toegelaten voor gebruik tegen bladluizen (Aphididae) in suiker- en voederbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 17/03/2023 tot en 14/07/2023.

De toelatingen kan u hier raadplegen.

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina