Producten op basis van glyfosaat tijdelijk toegelaten tegen waterteunisbloem in lege stormbekkens

11/06/2021

De gewasbeschermingsmiddelen

 • BARBARIAN SUPER 360 (10438P/B)
 • BARCLAY GALLUP SUPER 360 (10189P/B)
 • CATAMARAN 360 (10542P/B)
 • CLINIC FREE (10876P/B)
 • CLINIC GRADE (10963P/B)
 • CLINIC PRO (10480P/B)
 • CLINIC UP (10544P/B)
 • COSMIC (9263P/B)
 • GARWIN (11013P/B)
 • GLYFALL PLUS (10512P/B)
 • GLYFOS ENVISION (9567P/B)
 • GLYPHASE 360 (10568P/B)
 • LANDMASTER 360SL (10569P/B)
 • MASTER GLY (10500P/B)
 • MONOSATE G (10463 P/B)
 • PANIC FREE (10185P/B)
 • PROAGRO (10513P/B)
 • ROSATE 360 SL (10570P/B),
 • ROSATE GREEN (10000P/B)
 • ROUNDUP ++ (9856P/B)
 • ROUNDUP FORCE (9975P/B)
 • ROUNDUP POWER (10695P/B)
 • ROUNDUP PRO (10504P/B)
 • ROUNDUP STAR (10501P/B)
 • ROUNDUP ULTRA (8504P/B)
 • STERN 360 (10543P/B)
 • TAIFUN 360 (8395P/B)
 • TALOFREE (10499P/B)
 • VIKING (11014P/B)

zijn toegelaten voor gebruik tegen waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) in lege stormbekkens voor een termijn van 120 dagen vanaf 07/06/2021 tot en met 04/10/2021.

De toelatingen kunt u hier raadplegen.

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina