Producten op basis van flupyradifuron tijdelijk toegelaten tegen perenbladvlo in peren

14/02/2022

De gewasbeschermingsmiddelen

  • INTER AVANTA (1369P/P – 200 g/l flupyradifuron)
  • RIAMBA (11176P/B – 200 g/l flupyradifuron)
  • SIVANTO PRIME (10855P/B – 200 g/l flupyradifuron)
  • VSM PRIME (1387P/P – 200 g/l flupyradifuron)

zijn toegelaten voor gebruik tegen perenbladvlo in peren vanaf 01/03/2022 tot en met 01/05/2022.

De toelatingen kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina