Producten op basis van flazasulfuron tijdelijk toegelaten tegen eenjarige grasachtige en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in druivelaars

01/04/2022

De gewasbeschermingsmiddelen

  • ATTA-FLURON (1316P/P)
  • CHIKARA (9249P/B)
  • FLAZA 25 (1248P/P)
  • FLAZANET (1261P/P)
  • FLAZELCO (1212P/P)
  • HINOKI (10954P/B)
  • VALDOR SOLO (11096P/B)

zijn toegelaten voor gebruik tegen eenjarige grasachtige en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in druivelaars voor een periode van 120 dagen vanaf 01/04/2022 tot en met 29/07/2022.

De toelatingen kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina