Producten op basis van ethyleen toegelaten voor de rijping van bananen

De middelen

  • AZETHYL van de firma AIR LIQUIDE S.A.,
  • BANANENGAS van de firma PRAXAIR N.V.,
  • MENGSEL ETHYLEEN – STIKSTOF / MELANGE ETHYLENE – AZOTE van de firma IJSFABRIEK STROMBEEK,
  • PROTADUR ETHEN 4 van de firma WESTFALEN BVBA/SPRL,
  • BANANAGAS van de firma MESSER BELGIUM NV en
  • FRUTEEN van de firma AIR PRODUCTS NV

zijn toegelaten voor de rijping van bananen vanaf 29/12/2015 voor een termijn van 120 dagen.

De toelatingen kan u hier raadplegen.

Deze toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door onvoorziene, op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina