Producten op basis van dimethoaat toegelaten tegen Drosophila suzukii in kersen- en kriekenbomen

11/08/2016

De middelen

  • DANADIM PROGRESS,
  • DIMISTAR PROGRESS,
  • DIMISTAR PROGRESS 400 EC,
  • PERFEKTHION 400 EC en
  • ROGOR 40

zijn toegelaten voor gebruik tegen Drosophila suzukii in kersen- en kriekenbomen vanaf 15/08/2016 voor een termijn van 120 dagen.

De toelatingen kunt u hier raadplegen.

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door onvoorziene, op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina