Producten op basis van acetamiprid tijdelijk toegelaten tegen bladluizen in suikerbieten

De gewasbeschermingsmiddelen

  • AMIPRID SG (1342P/P – 20% acetamiprid)
  • ANTILOP SG (9845P/B – 20% acetamiprid)
  • ATTA-SYSTO 20 SG (1306P/P – 20% acetamiprid)
  • GAZELLE SG (9807P/B – 20% acetamiprid)
  • INSYST (9898P/B – 20% acetamiprid)
  • INTER APRID SG (1370P/P – 20% acetamiprid)
  • MIPRID (1340P/P – 20% acetamiprid)
  • MOSPILAN SG (10105P/B – 20% acetamiprid)
  • ORIX 20 SG (1399P/P – 20% acetamiprid)

zijn toegelaten voor gebruik tegen bladluizen in suikerbieten vanaf 17/03/2023 tot en met 14/07/2023.

De toelatingen kunt u hier raadplegen.

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina