Product op basis van vlinderferomonen tijdelijk toegelaten tegen tomatenmineermot in tomaten onder bescherming

09/07/2020

Het gewasbeschermingsmiddel TUTA PRO PRESS op basis van de vlinderferomonen (E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-yl acetaat en (E,Z)-3,8-tetradecadien-1-yl acetaat is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot in tomaten onder bescherming voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/09/2020 tot en met 29/12/2020.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina