Product op basis van Trichoderma atroviride SC 1 toegelaten tegen de esca-ziekte in druivelaars

30/11/2017

Het gewasbeschermingsmiddel VINTEC (10626P/B) is toegelaten voor gebruik tegen de esca-ziekte in druivelaars vanaf 15/12/2017 tot en met 14/04/2018.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door onvoorziene, op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina