Product op basis van penoxsulam toegelaten tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in witloofwortelteelt en cichorei

14/03/2017

Het middel BOA is toegelaten voor gebruik tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in witloofwortelteelt en cichorei vanaf 01/04/2017 tot en met 01/07/2017 30/07/2017.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina