Product op basis van pelargonzuur tijdelijk toegelaten tegen eenjarige grasachtige en tweezaadlobbige onkruiden in stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul)

Het gewasbeschermingsmiddel BELOUKHA (10586P/B) op basis van pelargonzuur is toegelaten in open lucht voor gebruik tegen eenjarige grasachtige onkruiden en eenjarige tweezaadlobbige onkruiden in stamslabonen (prinsessen-, snijboon) (groengeoogst, met peul) voor een termijn van 120 dagen startend vanaf 28/05/2024 tot en met 16/09/2024.

De toelating met het nummer 33677P/B/120 kan u vanaf 29/05/2024 raadplegen via de zoekfunctie.

De toelatingen werden verleend volgens artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden voor een periode van ten hoogste 120 dagen. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik wanneer deze maatregel nodig blijkt ingevolge een op geen enkele andere redelijke manier te beheersen gevaar.

Deel deze pagina