Product op basis van onvertakte vlinderferomonen tijdelijk toegelaten in appelbomen, perenbomen, abrikozenbomen, perzik- en nectarinebomen, kersen- en kriekenbomen en pruimenbomen tegen perzikmotje, kleine fruitmot en pruimenmot

Het gewasbeschermingsmiddel ISOMATE OFM ROSSO FLEX is toegelaten voor gebruik in appelbomen, perenbomen, abrikozenbomen, perzik- en nectarinebomen, kersen- en kriekenbomen en pruimenbomen tegen perzikmotje, kleine fruitmot en pruimenmot startend vanaf 01/03/2024 tot en met 28/06/2024.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelatingen werden verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina