Product op basis van muntolie tijdelijk toegelaten als kiemremmer in aardappelen

14/10/2021

Het gewasbeschermingsmiddel BIOX-M (9750P/B – 100% muntolie) wordt nu tijdelijk ook toegelaten aan hogere dosissen en voor een koude verneveling als kiemremmer in aardappelen (na-oogst) voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/11/2021 tot en met 28/02/2022.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina