Product op basis van metalaxyl-M toegelaten tegen Pythium in zaaizaad van vlas

Het middel APRON op basis van metalaxyl-M is toegelaten voor gebruik tegen Pythium in zaaizaad van vlas vanaf 10/12/2016 voor een termijn van 120 dagen.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina