Product op basis van metalaxyl-M tijdelijk toegelaten voor de behandeling van zaaizaad van suikerbieten ter bestrijding van valse meeldauw

05/11/2020

Het middel APRON XL is toegelaten voor de behandeling van zaaizaad van suikerbieten ter bestrijding van valse meeldauw (Peronospora farinosa f. sp. betae) voor een termijn van 120 dagen vanaf 12/11/2020 tot en met 10/03/2021.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina