Product op basis van metalaxyl-M tijdelijk toegelaten tegen valse meeldauw door behandeling van zaaizaad van suikerbieten

07/12/2018

Het gewasbeschermingsmiddel APRON XL (339 g/l metalaxyl-M) is toegelaten voor gebruik tegen valse meeldauw (Peronospora farinosa f. sp. betae) door de behandeling van zaaizaad van suikerbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/12/2018 tot en met 30/03/2019.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina