Product op basis van fluopyram en prothioconazool tijdelijk toegelaten tegen Cercospora-bladvlekkenziekte, echte meeldauw, Ramularia-bladvlekkenziekte, roest en Stemphylium in suikerbieten

De gewasbeschermingsmiddelen

  • PROPULSE (10245P/B)
  • YEARLING (11190P/B)
  • PROPYRAM 250 SE (24740P/P)
  • INTER BLAST (32535 P/P)

zijn toegelaten voor gebruik tegen Cercospora-bladvlekkenziekte, echte meeldauw, Ramularia-bladvlekkenziekte, roest en Stemphylium in suikerbieten voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/07/2024 tot en met 28/10/2024.

De toelatingen kan u raadplegen via de zoekfunctie vanaf 02/07/2024. In de zoekfunctie krijgen de noodtoelatingen een uniek toelatingsnummer dat verschilt van het referentieproduct en eindigt op ‘/120’.

De toelatingen werden verleend volgens artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden voor een periode van ten hoogste 120 dagen. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik wanneer deze maatregel nodig blijkt ingevolge een op geen enkele andere redelijke manier te beheersen gevaar.

Deel deze pagina