Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen tomatenmineermot in tomaten

03/09/2018

Het gewasbeschermingsmiddel VERIMARK 20SC is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot in tomaten voor een termijn van 120 dagen vanaf 03/09/2018 tot en met 31/12/2018.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina