Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen tomatenmineermot en witte vlieg in tomaten onder bescherming

23/02/2022

Het gewasbeschermingsmiddel VERIMARK is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot en witte vlieg in tomaten onder bescherming voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/03/2022 tot en met 28/06/2022.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina