Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen tomatenmineermot en witte vliegen in tomaten onder bescherming

10/07/2020

Het gewasbeschermingsmiddel VERIMARK is toegelaten voor gebruik tegen tomatenmineermot en witte vliegen in tomaten onder bescherming voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/08/2020 tot en met 12/12/2020.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina