Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen mineervliegen in witloofwortelteelt en wortelvlieg in wortelen en knolselder

26/05/2020

Het gewasbeschermingsmiddel BENEVIA (10762P/B – 100 g/l cyantraniliprole) is toegelaten voor gebruik tegen

  • mineervliegen in witloofwortelteelt (open lucht)
  • wortelvlieg in
    • wortelen (open lucht)
    • knolselder (open lucht)

voor een termijn van 120 dagen vanaf 08/06/2020 tot en met 04/10/2020.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend volgens artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina