Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen mineervliegen in witloofwortelteelt

25/06/2019

Het gewasbeschermingsmiddel BENEVIA is toegelaten voor gebruik tegen mineervliegen in witloofwortelteelt voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/07/2019 tot en met 11/11/2019.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend volgens artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina