Product op basis van cyantraniliprole tijdelijk toegelaten tegen koolvlieg in kolen

18/02/2020

Het gewasbeschermingsmiddel VERIMARK is toegelaten voor gebruik tegen koolvlieg in kolen voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/04/2020 tot en met 29/07/2020.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina