Product op basis van citroenzuur tijdelijk toegelaten als additief van BLOSSOM PROTECT in pitvruchten, sierbomen en -heesters

21/02/2023

Het additief BUFFER PROTECT op basis van 800 g/kg citroenzuur is toegelaten voor gebruik in menging met BLOSSOM PROTECT (9910P/B) tegen bacterievuur (Erwinia amylovora) in pitvruchten (appel, peer en kweepeer) en in sierbomen en -heesters voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/03/2023 tot en 28/06/2023.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina