Product op basis van carfentrazon-ethyl tijdelijk toegelaten tegen ongewenste scheut- en bladvorming in hop

05/06/2020

Het gewasbeschermingsmiddel SHARK (10969P/B – 60 g/l carfentrazon-ethyl) is toegelaten voor gebruik tegen ongewenste scheut- en bladvorming in hop voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/06/2020 tot en met 28/09/2020.

Het toelating kunt u hier raadplegen.

Het toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina