Product op basis van Californische pap tijdelijk toegelaten tegen schurft in appelbomen en perenbomen

20/12/2022

Het gewasbeschermingsmiddel CURATIO op basis 380 g/l Californische pap is toegelaten voor gebruik tegen schurft in appel- en perenbomen voor een termijn van 120 dagen vanaf 01/03/2023 tot en met 28/06/2023.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere redelijke manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina