Product op basis van 1,3-dichloorpropeen toegelaten tegen bodeminsecten en nematoden in een aantal teelten

21/04/2016

Het middel TELONE II is toegelaten voor gebruik tegen bodeminsecten en nematoden vanaf 20/05/2016 voor een termijn van 120 dagen in de volgende teelten:

 • slasoorten (onder bescherming)
 • aardbeien (open lucht)
 • andijvie (onder bescherming)
 • radicchio rosso en suikerbrood (onder bescherming)
 • veldsla (onder bescherming)
 • rucola (onder bescherming)
 • tuinkers en andere kiemen en scheuten (onder bescherming)
 • babyleaf (geoogst tot het stadium 8 bladeren) (onder bescherming)
 • spinazie (onder bescherming)
 • snijselder (consumptie bladeren en/of stengels) (onder bescherming)
 • selderij (bleek-, groene en witte) (onder bescherming)

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door onvoorziene, op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina