Product op basis van 1,3-dichloorpropeen toegelaten tegen bodeminsecten en nematoden in sierplanten (niet bestemd voor consumptie)

30/03/2016

Het middel TELONE II is toegelaten voor gebruik tegen bodeminsecten en nematoden in sierplanten (niet bestemd voor consumptie) vanaf 01/04/2016 voor een termijn van 120 dagen.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door onvoorziene, op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina