Product op basis van 1-naftylazijnzuur (1-NAA) tijdelijk toegelaten tegen ongewenste scheutvorming in kerstsparren

13/04/2021

Het gewasbeschermingsmiddel POMOXON EXTRA (29 g/l 1-naftylazijnzuur (1-NAA)) is toegelaten voor gebruik tegen ongewenste scheutvorming in kerstsparren voor een termijn van 120 dagen vanaf 15/04/2021 tot en met 12/08/2021.

De toelating kan u hier raadplegen.

De toelating werd verleend in toepassing van artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen. Dit artikel laat toe een toelating te verlenen in bijzondere omstandigheden. Dit geldt enkel voor een beperkt en gecontroleerd gebruik, en indien de plantaardige productie door op geen enkele andere manier te bestrijden gevaren wordt bedreigd.

Deel deze pagina