Persbericht Federale Milieu-Inspectie: herinnering regels voor grondontsmettingen

Sinds 1 januari 2024 moeten grondontsmettingen voldoen aan alle regels voor begassingen en ontgassingen, zoals bepaald in het Koninklijk besluit houdende reglementering van de begassingen en de ontgassingen van 10/05/2023.

Zo moeten grondontsmettingen verplicht gemeld worden: de uitvoerders moeten beschikken over een fytolicentie PS en de grondontsmetting minstens 48u op voorhand melden. De melding kan voorlopig nog niet via de begassingsdatabank. De licentiehouders kunnen gebruik maken van een formulier. Dit formulier moet samen met het begassingsplan tenminste 48u op voorhand per mail aan begassingen@health.fgov.be worden verzonden.

De begassingsdatabank wordt aangepast zodat ook grondontsmettingen rechtstreeks ingegeven kunnen worden. Van zodra de begassingsdatabank is aangepast, zal dat gemeld worden op fytoweb.be en biocide.be. Hou de nieuwsberichten op deze sites in het oog om op de hoogte te blijven.

Meer over begassingen en ontgassingen: presentaties over de wetgeving; melding van begassing of ontgassing.

Deel deze pagina