Overzicht van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op bijen

20/02/2017

Het Federaal Reductieprogramma voor Pesticiden (FRPP) streeft naar een vermindering van de risico’s voor de gezondheid van de mens en voor het milieu die voortvloeien uit het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. Het omvat een hele reeks uiteenlopende acties, die moeten worden gerealiseerd tussen 2013 en 2017.

Actie 9.1 van het FRPP heeft als doelstelling de opvolging van de effecten van gewasbeschermingsmiddelen en biociden op bijen. De Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen moet in de context van deze actie actief meewerken aan de coördinatie van de federale initiatieven in dit verband om deze efficiënter te maken. Er wordt regelmatig een synthese van deze activiteiten worden gemaakt.

Een document dat een tweede synthese biedt van de activiteiten die verband houden met de gewasbeschermingsmiddelen kan hieronder worden geraadpleegd. Het volgt op de eerste synthese, die werd gepubliceerd in juni 2014.

Deel deze pagina