Overschakeling van informaticasysteem

28/07/2021

Momenteel worden de toelatingen van gewasbeschermingsmiddelen overgeplaatst naar een nieuwe database. Deze moet toelaten om in de toekomst veel gerichter te kunnen zoeken in de toelatingen. De database zal ook worden uitgebreid met de opgebruiktermijnen, met noodtoelatingen en basisstoffen, met aparte vermelding van de uitbreidingen voor kleine teelten, etc.

Door het overplaatsen zijn onvermijdelijk aanpassingen nodig aan de toelatingen zelf. Op deze aparte pagina leggen we uit over welke aanpassingen het precies gaat. Op enkele uitzonderingen na zijn deze verschillen niet inhoudelijk.

Dit betekent ook dat er tijdelijk kleine verschillen kunnen zijn tussen de pdf-versie van de toelatingen zelf en de gegevens in de zoekmodule. Eenmaal alle toelatingen zijn aangepast, zullen deze verschillen verdwijnen.

Ook de lay-out van de toelatingsakten werd helemaal herzien. Door de geleidelijke overgang is het mogelijk dat u voor specifieke producten dus mogelijks een toelatingsakte met de nieuwe lay-out zal openen, terwijl andere nog niet zijn aangepast. Alle toelatingsaktes op de site zijn geldig.

Eenmaal alle toelatingen overgeplaatst werden, zal de vernieuwde zoekfunctie beschikbaar worden. Deze wordt nu ontwikkeld.

We maken ook werk van het ter beschikking stellen van onze data voor derden. De bedoeling is dat een extract met de publieke gegevens beschikbaar komt via een apart kanaal. We kunnen daar evenwel pas in laatste instantie werk van maken.

Het nieuwe informaticasysteem zal ook toelaten om de aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen voortaan online in te dienen, zoals nu reeds het geval is voor de bemestingsproducten.

De bedoeling is om dit alles in werking te laten treden in de eerste helft van volgend jaar.

Deel deze pagina