Nieuwe publicaties van EFSA over residuen van glyfosaat geruststellend

17/08/2018

Sinds het International Agency for Research on Cancer (IARC) een bericht heeft gepubliceerd waarin men de onkruidbestrijder glyfosaat als waarschijnlijk kankerverwekkend bestempelt is er heel wat te doen geweest over deze stof. Onze dienst volgt de situatie op en houdt een overzicht van antwoorden bij op veel gestelde vragen.

Deze analyse werd nu vervolledigd naar aanleiding van twee nieuwe wetenschappelijke rapporten van de Europese Autoriteit voor de Voedselveiligheid (EFSA - European Food Safety Authority) die verband houden met residuen van glyfosaat. Het gaat om:

  • een rapport waarin de bestaande toegelaten residugehalten worden getoetst aan de nieuwe toxicologische referentiewaarden zoals vastgesteld bij de vernieuwing van de goedkeuring van glyfosaat;
  • een rapport over de impact van residuen van glyfosaat in diervoeder op de dierlijke gezondheid.

De conclusies van beide rapporten zijn geruststellend.

U kan hier onze volledige, geactualiseerde analyse van de situatie raadplegen. Een overzicht van alle in België toegelaten toepassingen vindt u via toelatingen raadplegen.

Deel deze pagina