Nieuwe nationale aanpak voor risico-evaluatie voor bijen

02/02/2017

Op 8 november 2016 heeft het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik een nationale aanpak voor het uitvoeren van de risicobeoordeling voor bijen bij de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen goedgekeurd. Deze aanpak houdt in dat voor het chronisch risico voor adulte honingbijen, honingbijenlarven, hommels en solitaire bijen de risico-evaluatie zal worden uitgevoerd op basis van het EFSA guidance document voor bijen (2013).

Gegevensvereisten en procedure voor risico-evaluatie

Volgens de nieuwe gegevensvereisten voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EU) No. 284/2013) moeten voor honingbijen naast acute-toxiciteitsstudies ook studies naar de chronische toxiciteit voor adulte bijen en toxiciteit voor larven geleverd worden. Daarnaast wordt ook melding gemaakt van studies met andere bijen (hommels en solitaire bijen). In het SANCO guidance document voor terrestrische ecotoxicologie (SANCO/10329/2002) wordt echter enkel rekening gehouden met acute studies voor honingbijen. Het EFSA guidance document voor bijen (EFSA, 2013) bevat wel een schema voor de risicobeoordeling voor chronische toxiciteit voor adulte honingbijen en honingbijenlarven, en voor hommels en solitaire bijen. Dit guidance document is echter nog niet algemeen aanvaard op Europees niveau (er werd nog geen nota van genomen door het Permanent Comité voor Planten, Dieren, Levensmiddelen en Diervoeders (SCoPAFF)). Bijgevolg is het momenteel niet volledig duidelijk hoe de risicobeoordeling voor bijen moet worden uitgevoerd. Daarom werd een nationale aanpak voorgesteld, die werd goedgekeurd door het Erkenningscomité op 8 november 2016. Het document dat deze aanpak beschrijft kan hier worden geraadpleegd, en omvat een overzicht van het volgende:

  1. De studies met bijen (honingbijen, hommels en solitaire bijen) die moeten worden ingediend als onderdeel van een toelatingsdossier voor een gewasbeschermingsmiddel in België
  2. De guidance documenten die moeten worden toegepast bij de risicobeoordeling voor bijen bij de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen in België.

In dit document zijn de regels voor de toepassing van deze Belgische aanpak met betrekking tot de risicobeoordeling voor bijen beschreven. Aanvragers van toelatingen voor gewasbeschermingsmiddelen worden verzocht hiervan kennis te nemen en hun aanvragen hiermee in overeenstemming te brengen.

Met deze nationale aanpak beogen het Erkenningscomité en de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen op een proactieve manier effecten van gewasbeschermingsmiddelen op bijen te evalueren, om hen zo een hoog niveau van bescherming te garanderen. Deze aanpak werd aangenomen in afwachting van een geharmoniseerde Europese evaluatiemethode.

Deel deze pagina