Nieuwe maximale residulimieten voor chloraat vanaf midden 2020

28/05/2020

Chloraat is al lange tijd niet meer toegelaten als gewasbeschermingsmiddel. Bijgevolg mochten er geen residuen van worden teruggevonden in voedingsmiddelen en was de maximale residulimiet (MRL) daarom vastgesteld op 0,01 mg/kg, wat overeenkomt met de standaard analytische bepalingsgrens. In de praktijk worden echter vaak gehaltes boven deze MRL teruggevonden; zie ook onze recente communicatie over de resultaten van de residucontroles. Het is al enkele jaren bekend dat residuen van chloraat in voeding afkomstig zijn van het gebruik van gechloreerde ontsmettingsmiddelen of reinigingswater in de voedingsindustrie en niet van illegaal gebruik als gewasbeschermingsmiddel.

Gelet op de specifieke, complexe situatie werd er pas in februari 2020 een overeenkomst bereikt tussen de verschillende EU-lidstaten en de Europese Commissie over meer realistische MRL’s, die tegelijk veilig zijn voor de consument en ook rekening houden met de mogelijke contaminatie. Er werd hierbij rekening gehouden met monitoringgegevens van de laatste vijf jaar. Deze nieuwe MRL’s zullen de standaard MRL’s van 0,01 mg/kg vervangen en zullen vermoedelijk ergens in het midden van dit jaar van kracht worden; de precieze datum hangt af van de publicatie van de verordening.

Update: De nieuwe MRL’s werden gepubliceerd op 8/6/2020 en zijn van toepassing vanaf 28/6/2020.

Tot nu toe werd de onduidelijke situatie getolereerd, maar de operatoren actief in de voedselketen zullen voortaan de nodige inspanningen moeten leveren om de nieuwe MRL’s te respecteren, door hun ontsmettingsmethodes oordeelkundig te kiezen. Het Federaal Voedselagentschap zal de nodige controles uitvoeren.

De nieuwe MRL’s zijn tijdelijk; ten laatste over vijf jaar zal een nieuwe stand van zaken worden opgemaakt en zal overwogen worden of de MRL’s opnieuw moeten worden aangepast.

Deel deze pagina