Nationale aanpak voor risico-evaluatie voor bijen - update

05/07/2017

Op 8 november 2016 heeft het Erkenningscomité voor bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik een nationale aanpak voor het uitvoeren van de risicobeoordeling voor bijen bij de evaluatie van gewasbeschermingsmiddelen goedgekeurd. Volgend op de publicatie van het document dat deze aanpak beschrijft op fytoweb werden door de dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen een reeks vragen en opmerkingen ontvangen. In een reactie hierop werd dit document herwerkt om eventuele onduidelijkheden weg te werken.

Verder bleek de vooropgestelde datum voor implementatie van deze nationale aanpak praktisch niet haalbaar. Dit is vooral te wijten aan het feit dat toxiciteitstesten met bijen maar kunnen worden uitgevoerd gedurende een relatief kort seizoen, en dat voor het seizoen  2017 de gekwalificeerde laboratoria reeds zijn volgeboekt. Eventuele bijkomende testen die nodig zijn als gevolg van de nieuwe procedure voor risicobeoordeling kunnen dus niet tegen de vooropgestelde datum van 1 februari 2018 worden geleverd. Daarom werd de datum van implementatie uitgesteld, rekening houdend met de te verwachten toxiciteit voor bijen van een gewasbeschermingsmiddel:

  • Insecticiden: nationale aanpak van toepassing voor dossiers ingediend in België vanaf 1 januari 2019.
  • Fungiciden: nationale aanpak van toepassing voor dossiers ingediend in België vanaf 1 januari 2019, tenzij kan worden aangetoond dat de te verwachten giftigheid voor bijen beperkt is. In dat geval geldt de nieuwe aanpak enkel voor dossiers ingediend in België vanaf 1 januari 2020.
  • Herbiciden: nationale aanpak van toepassing voor dossiers ingediend in België na 1 januari 2020.

Voor aanvragen die al aan de nieuwe gegevensvereisten voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen (Verordening (EU) No. 284/2013) moeten voldoen, maar die worden ingediend voor het in werking treden van deze nationale aanpak, heeft het Erkenningscomité een aantal overgangsmaatregelen vastgelegd.

De herwerkte versie van het document dat de nationale aanpak voor de risicobeoordeling voor bijen beschrijft kan u hier raadplegen.

Deel deze pagina