Invloed van de transparantieverordening op vertrouwelijkheid

10/03/2021

Op 27 maart 2021 wordt Verordening 2019/1381 betreffende de transparantie en duurzaamheid van de EU-risicobeoordeling in de voedselketen van kracht. Dit heeft een invloed op de vertrouwelijkheid van gegevens voor toekomstige aanvragen.

Voor aanvragen voor gewasbeschermingsmiddelen vanaf 27 maart 2021 zal enkel nog informatie met betrekking tot de identiteit van auteurs van studies met gewervelden standaard als vertrouwelijk worden beschouwd.

Voor alle andere gegevens waarvoor aanvragers vertrouwelijkheid wensen te bekomen, moeten ze eerst nagaan of deze gegevens in aanmerking komen voor vertrouwelijkheid in toepassing van art. 63 van Verordening 1107/2009 zoals gewijzigd door Verordening 2019/1381. Indien dit het geval is kunnen ze voor deze informatie de vertrouwelijkheid aanvragen door het document ‘request for certain information to be kept confidential’ ingevuld toe te voegen aan hun aanvraag:

Dit document werd ook als bijlage 10 toegevoegd in de nieuwe versie van het guidance document voor zonale evaluatie en wederzijdse erkenning.

Deze procedure is enkel nodig voor aanvragen die ingediend worden na 27 maart 2021. Voor aanvragen die vóór deze datum ingediend werden, blijven de vroegere regels rond vertrouwelijkheid van kracht.

 

Deel deze pagina