Intrekking van gebruiken in menging met isoproturon

Naar aanleiding van de recente beperking betreffende producten op basis van isoproturon (maximum 1 toepassing van 600 g isoproturon/ha/12 maanden in de lente tegen eenjarige tweezaadlobbige onkruiden, zie persbericht van 12/08/2016) werden de toelatingsaktes van producten die gebruikt werden in menging met isoproturon aangepast. 

Concreet worden de volgende gebruiken ingetrokken:

  • STOMP 400 SC (7957P/B): intrekking van het gebruik in wintertarwe tegen eenjarige grasachtige onkruiden
  • METALINE (9999P/B): intrekking van het gebruik in wintertarwe tegen eenjarige grasachtige onkruiden
  • BACARA (9127P/B): intrekking van de gebruiken in spelt, wintertarwe en wintergerst tegen eenjarige grasachtige onkruiden
  • PUMA S EW (8986P/B): intrekking van de gebruiken in menging met een product op basis van isoproturon in zomertarwe, zomerrogge, triticale, winterrogge en wintertarwe
  • CELTIC (9479P/B): intrekking van de vermelding “of in menging met isoproturon” in de algemene opmerking

Deel deze pagina