Intrekking van ELOGE en GALLANT in diverse teelten

03/10/2016

Het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen ELOGE (10261P/B, 108 g/l Haloxyfop-P-methyl) en GALLANT (10437P/B, 108 g/l Haloxyfop-P-methyl) is vanaf heden niet langer toegestaan in

  • Bosuien (open lucht)
  • Prei (open lucht).

Het gebruik in bosuien en prei werd ingetrokken door het Erkenningscomité om overschrijdingen van de MRLs te vermijden.

Om de aanwezigheid van residuen in niet-conforme hoeveelheden te vermijden wordt aan de gebruikers met aandrang gevraagd om deze wijzigingen onmiddellijk toe te passen, zelfs als de etiketten van de op de markt aanwezige producten nog niet aangepast zijn. 

Vanaf 30/06/2018 moeten alle verpakkingen die zich op de markt bevinden voorzien zijn van conforme etiketten.

Deel deze pagina