Intrekking van de vergunning voor parallelhandel van KEMIFAM SUPER (1001P/P)

19/07/2016

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel KEMIFAM SUPER (1001P/P, 160 g/l desmedifam en 160 g/l fenmedifam) werd niet verlengd en wordt bijgevolg ingetrokken.

De intrekkingsdatum is 31/12/2017.

Het op de markt brengen en de opslag door de vergunningshouder is niet meer toegelaten. Het op de markt brengen en de opslag door derden is toegelaten tot 31/12/2016. Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/12/2017.

Deel deze pagina