Intrekking van de vergunning voor parallelhandel van INTERNUM WG (959P/P)

19/07/2016

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel INTERNUM WG (959P/P, 26,7% boscalid en 6,7% pyraclostrobin) werd niet verlengd en wordt bijgevolg ingetrokken.

De intrekkingsdatum is 31/12/2017.

Het op de markt brengen en de opslag door de vergunningshouder is niet meer toegelaten.Het op de markt brengen en de opslag door derden is toegelaten tot 31/12/2016. Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/12/2017.

Deel deze pagina