Intrekking van de vergunning van DIFENOCONABEL

18/03/2020

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel DIFENOCONABEL (1154P/P – 250 g/l difenoconazool) wordt ingetrokken wegens het niet langer naleven van de voorwaarden van artikel 52, lid 3, van verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

De intrekkingsdatum is 31/12/2019.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
Het bewaren en het op de markt brengen door derden zijn nog toegelaten tot 30/06/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/06/2021.

 

Deel deze pagina