Intrekking van de vergunning van DEXTER

24/04/2023

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel DEXTER (24832P/P – 480 g/l glyfosaat) wordt ingetrokken naar aanleiding van de intrekking van de toelating van het referentieproduct FLAME (10281P/B).

De intrekkingsdatum is 17/02/2024.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de vergunningshouder waren nog toegelaten tot en met 17/08/2022.
Het op de markt brengen en het bewaren door derden waren nog toegelaten tot en met 17/02/2023.
Het gebruik is nog toegelaten tot en met 17/02/2024.

Deel deze pagina