Intrekking van de vergunning van BUDGET FOSEBELLOS

03/07/2019

De vergunning voor parallelhandel van het gewasbeschermingsmiddel BUDGET FOSEBELLOS (1162P/P – 80% fosetyl) wordt ingetrokken wegens het niet langer naleven van de voorwaarden van artikel 52, lid 3, van verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen.

De intrekkingsdatum is 31/10/2020.

Het op de markt brengen en de opslag van dit middel door de vergunningshouder zijn niet meer toegelaten.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 31/10/2019.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 31/10/2020.

Deel deze pagina