Intrekking van de toelatingen van producten op basis van fenamidone

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

  • BORESO (9952P/B)
  • FENOMENAL (9500P/B)
  • FENOMENAL GARDEN (10132G/B)

worden niet verlengd naar aanleiding van de niet-verlenging van de goedkeuring van de werkzame stof fenamidone op Europees niveau.

De intrekkingsdatum is 14/11/2019.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouder is toegelaten tot 14/02/2019.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 14/05/2019.
Het gebruik is nog toegelaten tot 14/11/2019.

Deel deze pagina