Intrekking van de toelatingen van METEOR 369 SL en MONDIUM

02/04/2019

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

  • METEOR 369 SL (8559P/B, 368 g/l chloormequat en 0,8 g/l imazaquin)
  • MONDIUM (9718P/B, 368 g/l chloormequat en 0,8 g/l imazaquin)

worden ingetrokken als gevolg van het verlopen van de goedkeuring van de werkzame stof imazaquin op Europees niveau.

De intrekkingsdatum is 30/06/2021.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouder zijn nog toegelaten tot 31/12/2019.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 30/06/2020.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 30/06/2021.

Dit persbericht is niet meer geldig

Deel deze pagina