Intrekking van de toelatingen van EMESTO PRIME DS, EMESTO PRIME FS en EMESTO SILVER

10/11/2022

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen

  • EMESTO PRIME DS (10686P/B – 2% penflufen)
  • EMESTO PRIME FS (10687P/B – 50 g/l penflufen)
  • EMESTO SILVER (10688P/B – 100 g/l penflufen + 15 g/l prothioconazole)

worden ingetrokken als gevolg van de voorwaarden van de goedkeuring van de werkzame stof. Enkel het gebruik voor de behandeling van graanzaden blijft toegelaten.

Aangezien deze producten exclusief toegelaten zijn in pootaardappelen worden de toelatingen van deze producten bijgevolg volledig ingetrokken en zijn de volgende respijttermijnen van toepassing:

De intrekkingsdatum is 31/05/2023.

Het op de markt brengen en het bewaren van dit middel door de toelatingshouder zijn toegelaten tot en met 26/03/2023.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot en met 26/04/2023.
Het gebruiken is nog toegelaten tot en met 31/05/2023.

De binnen deze termijnen behandelde pootaardappelen mogen verhandeld en gepoot worden zonder beperking in tijd.

Deel deze pagina