Intrekking van de toelatingen van DIMIX 500 SC en NAVIO

17/12/2021

De toelatingen van de gewasbeschermingsmiddelen DIMIX 500 SC (10644P/B – 500 g/l dimethomorf) en NAVIO (10705P/B – 50% dimethomorf) worden niet verlengd.

De intrekkingsdatum is 04/01/2022.

Het op de markt brengen en de opslag van deze middelen door de toelatingshouders is toegelaten tot 15/12/2021.
De op de markt aanwezige voorraden mogen door derden worden verkocht en opgeslagen tot 04/01/2022.
Het gebruiken is nog toegelaten tot 04/01/2022.

Deel deze pagina