Intrekking van de toelatingen van de producten BENTA 480 SL en BEST

25/05/2020

Sinds 3 maart 2020 zijn de verkoop en het gebruik van de gewasbeschermingsmiddelen BENTA 480 SL (9982P/B – 480 g/l bentazon) en BEST (10765P/B – 480 g/l bentazon) geschorst vanwege een mogelijk probleem voor de volksgezondheid. Deze maatregel werd via het persbericht van 3 maart 2020 bekendgemaakt.

Het beroep ingediend door de toelatingshouder tegen deze maatregel werd onderzocht door het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. Geen veilige toepassingen werden aangetoond.

De toelatingen van deze producten worden bijgevolg ingetrokken, zonder respijttermijn voor de verkoop en het gebruiken van de op de Belgische markt aanwezige producten.

Deel deze pagina